Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Med Vet Piotr Pawłowski
  Płk. S. Dąbka 1/23
  02-495 Warszawa
  www.botick.pl
  Bank Citi Handlowy
  80103000190109850300080701
  NIP: 5252101045
 • E-mail:info@botick.pl
 • Telefon+48 698931924
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 22.00

Zmiana języka

PolskiAngielski
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.botick.pl prowadzony jest przez firmę: MED VET Piotr Pawłowski, ul. Płk. S. Dąbka 1/23, 02-495 Warszawa, NIP 5252101045, REGON: 146082654, tel.: +48 698931924, e-mail: info@medvet.org.pl, info@botick.pl
2.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.botick.pl
3.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni
 
§3. PŁATNOŚCI
 
1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
5.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 
§4. DOSTAWA

1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 
§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 
§6. WARUNKI REKLAMACJI I GWARANCJI

1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
2.    Produkty sprzedawane przez Sklep internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta/dystrybutora. Sklep internetowy nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Jeśli producent/dystrybutor udzielił gwarancji na produkt, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji i zgłaszając je bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sklepu internetowego (sklep jest pośrednikiem przekazującym reklamację) lub korzystając z uprawnień w związku z niezgodnością produktu z umową .
3.    Kupujący, kupując produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania produktu, jeśli w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności dostarczonych towarów z umową zawiadomi Sklep internetowy o powyższym fakcie.
4.    Kupujący, kupując produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami przy czym odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego produktu.
5.    Reklamacje związane z wadliwym produktem powinny być składane w formie pisemnej i przesłane łącznie z wadliwym produktem na adres Sklepu internetowego na koszt Kupującego. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy Sklep internetowy wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu. Koszt przesyłki od Kupującego do sklepu zwracany jest na konto bankowe Kupującego podane w piśmie reklamacyjnym.
 
§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
2.    Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).